Veelgestelde vragen


Gebruik het alfabet om te bladeren

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

L

Leerhuis

Wat is een leerhuis?

Deze website bestaat uit drie leerhuizen: leerhuis volwassenen, leerhuis kinderen en leerhuis gedelegeerde toetsers. Op dit moment is het leerhuis voor volwassen en kind CTB-patiënten actief, het andere leerhuis wordt momenteel ontwikkeld. Een leerhuis is een onderwijsprogramma die bestaat uit meerdere leerroutes zoals bijvoorbeeld tracheostomale beademing, hoesttechnieken en maskerbeademing.


Kan ik leerroutes volgens in verschillende leerhuizen?

Dat is goed mogelijk. Je kunt bij meerdere zorgvragers zorg verlenen. De leeftijd van het kind bepaald voor welk leerhuis je moet aanmelden. Globaal geldt dat voor het leerhuis kinderen de leeftijdsgrens van 14 jaar wordt gehanteerd. Als je naast zorgverlener ook gedelegeerde toetser bent volg je een leerroutes in het leerhuis gedelegeerde toetser.


Hoe kies ik het juiste leerhuis?

Dat hangt af van de leeftijd van de zorgvrager. Voor het leerhuis kinderen geldt de leeftijdsgrens van miximaal 14 jaar is, dus oudere kinderen vallen onder het leerhuis volwassenen. Neem bij twijfel hierover contact op met het CTB. Het leerhuis gedelegeerd toetsers is bedoeld voor zorgverleners die gedelegeerde toetser zijn of gaan worden.

Leerroute

Wat is een leerroute?

Een leerroute is een cursus gericht op het type beademing en het type zorgvrager. Een leerroute is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen, de opbouw is per leerroute verschillend.  

Hoe kies ik de juiste leerroute?

Voordat je een leerroute kiest moet je jezelf een aantal vragen stellen. Deze zijn in onderstaand schema verwerkt. Van belang is om vast te stellen of je zorgverlener bent of mantelzorger/zorgvrager. Daarnaast moet je weten welke behandeling jouw zorgvrager krijgt en of jouw zorgvrager een volwassene is of een kind. Wat is het verschil tussen de basisleerroute en de herhalingsleerroute?

Iedereen die voor het eerst in aanraking komt met een zorgvrager van het CTB volgt kiest voor een leerroute zoals is aangeven in "Hoe kies ik een Leerroute". Aan het eind van die leerroute ontvangt je een verklaring van bekwaamheid welke drie jaar geldig is. Drie maanden voor het verlopen van de bekwaamheid, krijg je een herinneringsmail. Je kunt je nu inschrijven voor de herhalingsleerroute, deze is nu zonder verplichte vaardigheidstraining en een verplichte praktijkleerperiode. De kennistoetsen en het assessment zijn verplichte onderdelen. Tevens is de herhalingsleerroute goedkoper dan de basis leerroute. Als je kunt aantonen dat je al bekwaam bent en direct wilt instromen in de herhaling-leerroute, kan je toegang tot de herhalingsleerroute aanvragen in de basisleerroute bij stap 1. 

Wat moet ik doen als ik vastloop in een leerroute?

Als je niet verder komt in de leerroute kan dit komen omdat de docent van het vaardigheidsonderwijs dit onderdeel moet afvinken of omdat de gedelegeerde toetser de opdrachten uit de praktijkleerperiode of het assessment moet afvinken.