zondag, 11 april 2021, 23:41
Systeem: CTB Scholing
Cursus: CTB Scholing (CTB Scholing)
Woordenlijst: Veelgestelde vragen
A

Accreditatiepunten

Hoe worden mijn accreditatiepunten toegekend en aan wie?

Alle leerroutes zijn geaccrediteerd door de V&VN. De accreditatiepunten worden toegekend na het behalen van de verklaring van bekwaamheid en worden hierop ook vermeld. De zorgverleners die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van de V&VN krijgen deze automatisch in het kwaliteitsregister bijgeschreven als het BIG nummer of het registratienummer bij ons bekend is. Mensen die niet ingeschreven staan in het kwaliteitsregister kunnen de punten zelf bewaren, bijvoorbeeld in een portfolio.

Assessment

Wat is een assessment?

Tijdens het assessment worden de competenties getoetst en beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een competentiemeter. Alle te behalen competenties staan in de competentiemeter. Elke handeling wordt apart getoetst. De (gedelegeerd) toetser gebruikt hiervoor de observatieschalen. Bij elke observatieschaal hoort een handelingsschema. Hierin kun je lezen hoe je de handeling moet uitvoeren. Handelingsschema's vind je in de mediatheek. Uiteraard let de toetser ook op je houding naar en contact met de zorgvrager tijdens de diverse handelingen.


Ik ben gezakt voor het assessment, wat nu te doen?

Maak een plan met de gedelegeerde toetser of verpleegkundige van het CTB en bespreek welke onderdelen meer aandacht nodig hebben. Herhaal de e-learning en plan een nieuwe praktijkleerperiode in. Laat je daarna opnieuw toetsen.

C

Certificaat

Waar kan ik mijn cetrificaat downloaden?

Er zijn 3 soorten certificaten die uitgereikt kunnen worden. Alle onderstaande certificaten worden pas beschikbaar als je de stap volledig afgerond hebt. Is het stukje waar je dit kan downloaden nog grijs? Dan ben je nog niet klaar. Maak dan eerst het onderdeel af.

  • De verklaring van bekwaamheid van de leerroutes TPPV, HMI & HMNI vind je in de laatste stap van de leerroute. Als je deze download wordt deze automatisch naar je gemaild.
  • Het certificaat van de kennistoets vind je in de stap van de kennistoets. Als je deze download wordt deze automatisch naar je gemaild.
  • Het bewijs van deelname van de vaardigheidstraining vind je in de stap bij de vaardigheidstraining. Als je deze download wordt deze automatisch naar je gemaild.
E

E-modules

Wat zijn e-modules?

Dit is een online toegankelijke module waarin leermateriaal op afwisselende wijze wordt gepresenteerd. Beeldmateriaal, zoals foto's, video's en illustraties, speelt hierbij een centrale rol. Met behulp van interactieve werkvormen kan de deelnemer de leerstof oefenen en zichzelf toetsen.


Hoe doorloop ik de e-modules?

De e-modules zijn een klein onderdeel van de gehele leerroute. Bij het maken van de e-modules moet je alle stappen doorlopen. Dit betekent dat je op alle uitlegknoppen geklikt moet hebben voor je door mag naar de volgende pagina. Op deze symbolen moet je dus allemaal geklikt hebben. In de leerroutes zijn de e-modules altijd de eerste stap. Pas daarna krijg je de mogelijkheid te betalen voor de rest van de leerroute.


Ik wil geen account aanmaken, maar wil wel de e-modules maken, kan dat?

Dat kan, in de mediatheek zijn alle e-modules los te maken.


G

Gebruikersnaam

Ik weet mijn gebruikersnaam niet meer, wat nu?

Neem contact op met het CTB.

Gedelegeerde toetser

Wie is mijn gedelegeerde toetser?

Je kan navraag doen bij de organisatie waar je voor werkt of het vragen aan de zorgvrager. Je moet dit in je profiel invoeren bij de registratie. Als je de leerroutes maskerbeademing en/of airstacken gaat volgen: typ dan in ‘geen gedelegeerde toetser nodig’. Als je andere leerroutes wilt volgen, typ dan hier de naam van de zorginstelling waar je voor werkt of de naam van de ZZP gedelegeerde toetser. Indien de instelling/persoon die je zoekt ontbreekt in deze lijst, neem dan contact op met het desbetreffende Centrum voor Thuisbeademing.


Ik heb geen gedelegeerde toetser, wie toetst mij?

De toetsing zal worden verricht door een verpleegkundige van het CTB. Neem hiervoor contact op met het desbetreffende CTB.


Wat is een gedelegeerde toetser?

Dit zijn zorgverleners die namens het CTB mogen toetsen en hiertoe door het CTB zijn opgeleid. Naast het toetsen en beoordelen begeleiden zij zorgverleners in de uitvoering van de zorg voor chronische beademing. Zij bewaken mede de kwaliteit en  continuïteit van zorg en zijn aan te spreken personen voor het CTB. De rollen van de gedelegeerde toetser zijn: coach (begeleider leerproces), toetser en beoordelaar. De gedelegeerde toetser plant samen met de cursist en zorgvrager, het moment van afname van het assessment. De gedelegeerd toetser is hierbij de toetser.


Hoe word ik gedelegeerde toetser?

Om gedelegeerde toetser te mogen zijn, moet er aan de volgende criteria worden voldaan:
- De basiscursus chronische beademing van het CTB te hebben gevolgd (of een gelijkwaardige cursus/opleiding ter beoordeling aan het CTB). Competenties passend bij de rol als werkbegeleider, coach en toetser en beoordelaar staan hierbij centraal;
- Bevoegd zijn om de chronische beademingsvaardigheden zelfstandig uit te voeren;
- Naar het oordeel van het CTB en de eigen leidinggevende in staat zijn zorgvuldig en passend zorg te verlenen aan zorgvragers die chronische beademing nodig hebben (voorbeeldfunctie);
- Ruime en recente werkervaring hebben op het gebied van chronische beademing in uiteenlopende omstandigheden;
- Meewerken aan een drie jaarlijkse toetsing volgens de handleiding competentiegericht toetsen van het CTB.


Wat is de bedoeling van mijn/ons gedelegeerde toetser account?

Als je gedelegeerde toetser bent bij een zorginstelling dan deel je een gemeenschappelijk account met je (eventuele) gedelegeerde toetser collega's. Jullie beheren gezamenlijk de inloggegevens. Dit account is alléén bedoeld om de voortgang van je cursisten te bewaken en zo nodig assessments en praktijkleerperiodes af te tekenen. Het is niet de bedoeling dat je via dit account mensen (of jezelf) aanmeldt voor leerroutes. Als je zelf een leerroute wilt volgen kan je je registreren op basis van je eigen (privé) e-mailadres. 

Als je ZZP/PGB/PAB gedelegeerde toetser bent, dan geldt hetzelfde als bovenstaand. Dit account is alléén bedoeld om de voortgang van je cursisten te bewaken en zo nodig assessments en praktijkleerperiodes af te tekenen. Het is niet de bedoeling dat je via dit account mensen (of jezelf) aanmeldt voor leerroutes. Als je zelf een leerroute wilt volgen kan je je registreren op basis van je eigen (privé) e-mailadres. 

Een handleiding voor het werken met het gedelegeerde toetsers account vind je (als je bent ingelogd) onder het kopje "mijn team".

H

Herhalingsleerroute

Ik ben al bekwaam, hoe kom ik nu direct in de herhalings-leerroute?

Als je reeds je verklaring van bekwaamheid hebt gehaald, en je wilt alleen verlengen volg dan onderstaande stappen:
1. Registreer je op www.ctbscholing.nl
2. Meld je aan voor de (basis) leerroute waarvoor je vrijstelling wilt
3. Upload dan jouw certificaat bij "starten in de herhaling". Dit kan dus alleen als je eerder bekwaam verklaard bent.

Wij zullen jou vrijstellen voor de basis leerroute, waardoor je kan starten in de (goedkopere) herhalings-leerroute.

Als je nooit eerder een beademingscursus hebt gevolgd, dan is het niet mogelijk te starten in de herhalings-leerroute, en begin je gewoon bij het begin.

I

Inloggen

Waar kan ik inloggen?

Voordat je kan inloggen, moet je je eerst registeren. De knop inloggen vind je rechts boven. Onder deze knop kun je je ook registreren. Als je eenmaal geregistreerd bent in ons systeem kan je altijd inloggen met de door jou gekozen inloggegevens.

Inschrijven leerroute

Voor welke leerroute moet ik mij inschrijven?

Er zijn nu 2 leerhuizen; het leerhuis volwassenen en het leerhuis kinderen. De doelgroep waaraan jij zorg verleent bepaalt in welk leerhuis je je leerroute moet vinden. Vervolgens kies je de leerroute die op jouw zorgverlening van toepassing is. TPPV en/of HMI bij invasieve beademing of NPPV en/of AS en/of HMNI bij niet-invasieve beademing.

Na het inschrijven op de leerroute via "leerhuizen" in het hoofdmenu kan je starten met de leerroute. Er hoeft nu nog niet te worden betaald. Je kunt nu de e-modules doorlopen en gebruik maken van de mediatheek. Pas na de e-modules kan je betalen

K

Kennistoetsen

Wat is een kennistoets?

Nadat je de e-modules hebt gevolgd en je betaald hebt voor het vervolg van de leerroute, maak je op digitale wijze de kennistoetsen. Eer moet altijd een kennistoets anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel worden gemaakt, daarnaast een toets die specifiek is voor de leerroute.


Hoe kan ik terug naar de vorige vraag?

Wil je tijdens het maken van de toets terug naar een eerdere vraag, dan kan dat in het linker kader. Daar zie je alle vraagnummers staan.Hoe vaak mag ik een kennistoets opnieuw maken?

Je mag deze zo vaak maken als je wilt. Als je echter voortdurend zakt moet je je afvragen of je door moet gaan met proberen. Ga hierover in gesprek met je gedelegeerde toetser of de verpleegkundige van het CTB.


Ik heb een kennistoets gehaald, maar heb nog geen zorgvrager van het CTB in zorg, hoe lang is de kennistoets geldig?

Als je geen CTB zorgvrager in zorg hebt en je hebt toch betaald voor de leerroute en de kennistoets gehaald, dan kun je je niet inschrijven voor het vaardigheidstraining. Je hebt nu een jaar de tijd om op zoek te gaan naar een CTB zorgvrager. Het certificaat van de kennistoets is dus een jaar geldig.


Kosten

Wat kost een leerroute?

Bij 'prijzen en accreditatiepunten' onder 'algemeen' in het hoofdmenu al vind je de kosten van de verschillende leerroutes


Kan mijn werkgever dit voor mij betalen?

Betaling is gekoppeld aan het account. Je bent hier als cursist zelf verantwoordelijk voor, je maakt hier dus zelf afspraken over met je werkgever.


L

Leerhuis

Wat is een leerhuis?

Deze website bestaat uit drie leerhuizen: leerhuis volwassenen, leerhuis kinderen en leerhuis gedelegeerde toetsers. Op dit moment is het leerhuis voor volwassen en kind CTB-patiënten actief, het andere leerhuis wordt momenteel ontwikkeld. Een leerhuis is een onderwijsprogramma die bestaat uit meerdere leerroutes zoals bijvoorbeeld tracheostomale beademing, hoesttechnieken en maskerbeademing.


Kan ik leerroutes volgens in verschillende leerhuizen?

Dat is goed mogelijk. Je kunt bij meerdere zorgvragers zorg verlenen. De leeftijd van het kind bepaald voor welk leerhuis je moet aanmelden. Globaal geldt dat voor het leerhuis kinderen de leeftijdsgrens van 14 jaar wordt gehanteerd. Als je naast zorgverlener ook gedelegeerde toetser bent volg je een leerroutes in het leerhuis gedelegeerde toetser.


Hoe kies ik het juiste leerhuis?

Dat hangt af van de leeftijd van de zorgvrager. Voor het leerhuis kinderen geldt de leeftijdsgrens van miximaal 14 jaar is, dus oudere kinderen vallen onder het leerhuis volwassenen. Neem bij twijfel hierover contact op met het CTB. Het leerhuis gedelegeerd toetsers is bedoeld voor zorgverleners die gedelegeerde toetser zijn of gaan worden.

Leerroute

Wat is een leerroute?

Een leerroute is een cursus gericht op het type beademing en het type zorgvrager. Een leerroute is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen, de opbouw is per leerroute verschillend.  

Hoe kies ik de juiste leerroute?

Voordat je een leerroute kiest moet je jezelf een aantal vragen stellen. Deze zijn in onderstaand schema verwerkt. Van belang is om vast te stellen of je zorgverlener bent of mantelzorger/zorgvrager. Daarnaast moet je weten welke behandeling jouw zorgvrager krijgt en of jouw zorgvrager een volwassene is of een kind. Wat is het verschil tussen de basisleerroute en de herhalingsleerroute?

Iedereen die voor het eerst in aanraking komt met een zorgvrager van het CTB volgt kiest voor een leerroute zoals is aangeven in "Hoe kies ik een Leerroute". Aan het eind van die leerroute ontvangt je een verklaring van bekwaamheid welke drie jaar geldig is. Drie maanden voor het verlopen van de bekwaamheid, krijg je een herinneringsmail. Je kunt je nu inschrijven voor de herhalingsleerroute, deze is nu zonder verplichte vaardigheidstraining en een verplichte praktijkleerperiode. De kennistoetsen en het assessment zijn verplichte onderdelen. Tevens is de herhalingsleerroute goedkoper dan de basis leerroute. Als je kunt aantonen dat je al bekwaam bent en direct wilt instromen in de herhaling-leerroute, kan je toegang tot de herhalingsleerroute aanvragen in de basisleerroute bij stap 1. 

Wat moet ik doen als ik vastloop in een leerroute?

Als je niet verder komt in de leerroute kan dit komen omdat de docent van het vaardigheidsonderwijs dit onderdeel moet afvinken of omdat de gedelegeerde toetser de opdrachten uit de praktijkleerperiode of het assessment moet afvinken. 

P

Praktijkleerperiode

Wat zijn praktijkleeropdrachten?

Bij de praktijkleerperiode (PLP) horen opdrachten. Deze kun je bespreken met je werkbegeleider. De gedelegeerd toetser, die werkt in jouw instelling, tekent de opdrachten af als deze met een voldoende zijn beoordeeld. Weet je niet wie dit is, vraag dit dan na bij de zorginstelling waar je werkt. Is er geen gedelegeerd toetser, dan kun je een afspraak maken met een verpleegkundige van het CTB om alles af te tekenen.


Hoe lang duurt een praktijkleerperiode?

Hoe lang een praktijkleerperiode duurt hangt van een aantal factoren af. Denk hierbij aan de  eerder opgedane kennis en ervaring, de mate waarin je boventallig en begeleid kan worden ingepland, en de snelheid waarmee je leert door het te doen. Een PLP duurt doorgaans niet langer dan drie maanden.

R

Registreren

Waar kan ik mij registreren?

Je registreert je door een profiel aan te maken (klik hier). Vul hier gevraagde gegevens in, items met een * zijn verplicht


Registreren lukt niet, wat moet ik doen?

Je kunt aan de gedelegeerde toetser vragen om je hierbij te helpen. Neem anders contact op met het CTB waar jouw zorgvrager aan verbonden is.


Welk CTB moet ik kiezen?

Het CTB waar de zorgvrager, die jij in zorg krijgt, aan verbonden is.


V

Vaardigheidstraining

Wat is een vaardigheidstraining?

De vaardigheidstraining is bedoeld voor zorgverleners die zorgtaken gaan uitvoeren bij chronisch beademende zorgvragers of de zorgvragers die airstacken of met een hoestmachine worden behandeld. De cursisten worden tijdens de vaardigheidstraining praktisch geschoold in de handelingen, de werking van apparatuur en wat te doen in noodsituaties.


Wanneer kan ik me inschrijven voor de vaardigheidstraining?

Pas als je alle e-modules hebt doorlopen, hebt betaald, en de kennistoets met een voldoende hebt afgerond, kun je je inschrijven voor de vaardigheidstraining. Je dient een zorgvrager in zorg te hebben om deel te kunnen nemen aan de vaardigheidstraining.


Bij welk CTB moet ik me inschrijven voor de vaardigheidstraining?

De vaardigheidstraining wordt door alle CTB’s gegeven, maar je kunt je het beste inschrijven bij het CTB waar ook je zorgvrager onder valt. Dan weet je zeker dat je scholing krijgt over dezelfde apparatuur als de zorgvrager gebruikt. Je kunt alleen aan een vaardigheidstraining deelnemen als je ook daadwerkelijk zorgt voor een patiënt met thuisbeademing.


Wanneer zijn de vaardigheidstrainingen?

De data vind je terug in de leerroute. Een globaal overzicht vind je bij 'data vaardigheidstraining' onder 'algemeen' in het hoofdmenu. 


W

Wachtwoord

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Vraag een nieuw wachtwoord aan.Website

De website is traag

Soms werkt de site wat traag. Maak je de e-learning op een computer binnen je organisatie, dan kan dat het probleem zijn. Probeer dan thuis in te loggen. Soms werkt internet Explorer niet goed. Probeer dan een andere browser, bijvoorbeeld Google Chrome. Indien je problemen blijft houden met de e-learning, neem dan contact op met het CTB.


Mijn browser blokkeert pop-ups

Je kunt handmatig (via je browserinstellingen) toestemming geven om de pop-ups te openen. Op deze website: https://nl.wikihow.com/Pop-ups-toestaan vind je hier meer informatie over.

Werkgever

Ik ben van werkgever veranderd, waar geef ik dat aan?

Neem dan contact op met het CTB, zij kunnen dit voor je aanpassen.


Ik heb geen werkgever, maar ik werk voor een zorgvrager met PGB. Hoe werkt dat?

Je vult hier in ZZP en bij het invullen van de naam van de GT, de naam die hiervoor is afgesproken met de GT.