Prijzen & accreditatiepunten leerhuis volwassenenLet op, professionals !
Als je al bekwaam bent en in het bezit ben van een bekwaamheidsverklaring, dan kom je in aanmerking voor de herhalingsleerroute. Je registreert je in het systeem, meldt je aan voor de basisleerroute en upload je laatst behaalde Verklaring van Bekwaamheid bij 'starten in de herhalingsleerroute'. Zodra je in die leerroute geplaatst bent, kun je beginnen.
Accreditatiepunten voor de leerroutes van leerhuis kinderen worden aangevraagd en zullen met terugwerkende kracht worden toegekend.

Prijs

Aantal accreditatiepunten

1. E-module + kennistoets anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel icm professionals leerroute

Zie andere prijzen

1 punten

 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

1. TPPV professionals. Basisleerroute (voor beginners) *

€145,-

6 punten

2. TPPV professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) * 

€50,-

6 punten

3. TPPV voor mantelzorgers en zorgvragers bij instellen TPPV ***

€0,-

0 punten

 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

1. HMI professionals. Basisleerroute (voor beginners) *

€25,-

3 punten

2. HMI professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) * 

€25,-

3 punten

3. HMI voor mantelzorgers en zorgvragers ***

 €0,-

0 punten

 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

1. HMNI professionals. Basisleerroute (voor beginners) *

€25,-

3 punten

2. HMNI professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) * 

€25,-

3 punten

3. HMNI voor mantelzorgers en zorgvragers ***

€0,-

0 punten

 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

1. NPPV professionals. Basisleerroute (voor beginners) **

€25,-

6 punten

2. NPPV professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) **

€25,-

6 punten

3. NPPV voor mantelzorgers en zorgvragers ***

€0,-

0 punten

 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

1. AS professionals. Basisleerroute (voor beginners) **

€25,-

4 punten

2. AS professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) **

€25,-

4 punten

3. AS voor mantelzorgers en zorgvragers ***

€0,-

0 punten


* De leerroute is verplicht.
** De leerroute is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
*** De leerroute is niet verplicht.
 Zie Veldnorm Chronische Beademing

Laatste wijziging: maandag, 22 maart 2021, 14:44