Veelgestelde vragen


Gebruik het alfabet om te bladeren

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

G

Gebruikersnaam

Ik weet mijn gebruikersnaam niet meer, wat nu?

Neem contact op met het CTB.

Gedelegeerde toetser

Wie is mijn gedelegeerde toetser?

Je kan navraag doen bij de organisatie waar je voor werkt of het vragen aan de zorgvrager. Je moet dit in je profiel invoeren bij de registratie. Als je de leerroutes maskerbeademing en/of airstacken gaat volgen: typ dan in ‘geen gedelegeerde toetser nodig’. Als je andere leerroutes wilt volgen, typ dan hier de naam van de zorginstelling waar je voor werkt of de naam van de ZZP gedelegeerde toetser. Indien de instelling/persoon die je zoekt ontbreekt in deze lijst, neem dan contact op met het desbetreffende Centrum voor Thuisbeademing.


Ik heb geen gedelegeerde toetser, wie toetst mij?

De toetsing zal worden verricht door een verpleegkundige van het CTB. Neem hiervoor contact op met het desbetreffende CTB.


Wat is een gedelegeerde toetser?

Dit zijn zorgverleners die namens het CTB mogen toetsen en hiertoe door het CTB zijn opgeleid. Naast het toetsen en beoordelen begeleiden zij zorgverleners in de uitvoering van de zorg voor chronische beademing. Zij bewaken mede de kwaliteit en  continuïteit van zorg en zijn aan te spreken personen voor het CTB. De rollen van de gedelegeerde toetser zijn: coach (begeleider leerproces), toetser en beoordelaar. De gedelegeerde toetser plant samen met de cursist en zorgvrager, het moment van afname van het assessment. De gedelegeerd toetser is hierbij de toetser.


Hoe word ik gedelegeerde toetser?

Om gedelegeerde toetser te mogen zijn, moet er aan de volgende criteria worden voldaan:
- De basiscursus chronische beademing van het CTB te hebben gevolgd (of een gelijkwaardige cursus/opleiding ter beoordeling aan het CTB). Competenties passend bij de rol als werkbegeleider, coach en toetser en beoordelaar staan hierbij centraal;
- Bevoegd zijn om de chronische beademingsvaardigheden zelfstandig uit te voeren;
- Naar het oordeel van het CTB en de eigen leidinggevende in staat zijn zorgvuldig en passend zorg te verlenen aan zorgvragers die chronische beademing nodig hebben (voorbeeldfunctie);
- Ruime en recente werkervaring hebben op het gebied van chronische beademing in uiteenlopende omstandigheden;
- Meewerken aan een drie jaarlijkse toetsing volgens de handleiding competentiegericht toetsen van het CTB.


Wat is de bedoeling van mijn/ons gedelegeerde toetser account?

Als je gedelegeerde toetser bent bij een zorginstelling dan deel je een gemeenschappelijk account met je (eventuele) gedelegeerde toetser collega's. Jullie beheren gezamenlijk de inloggegevens. Dit account is alléén bedoeld om de voortgang van je cursisten te bewaken en zo nodig assessments en praktijkleerperiodes af te tekenen. Het is niet de bedoeling dat je via dit account mensen (of jezelf) aanmeldt voor leerroutes. Als je zelf een leerroute wilt volgen kan je je registreren op basis van je eigen (privé) e-mailadres. 

Als je ZZP/PGB/PAB gedelegeerde toetser bent, dan geldt hetzelfde als bovenstaand. Dit account is alléén bedoeld om de voortgang van je cursisten te bewaken en zo nodig assessments en praktijkleerperiodes af te tekenen. Het is niet de bedoeling dat je via dit account mensen (of jezelf) aanmeldt voor leerroutes. Als je zelf een leerroute wilt volgen kan je je registreren op basis van je eigen (privé) e-mailadres. 

Een handleiding voor het werken met het gedelegeerde toetsers account vind je (als je bent ingelogd) onder het kopje "mijn team".