Prijzen & accreditatiepunten leerhuis kinderen

Let op, professionals !
Als je al bekwaam bent en in het bezit ben van een bekwaamheidsverklaring, dan kom je in aanmerking voor de herhalingsleerroute. Je registreert je in het systeem, meldt je aan voor de basisleerroute en upload je laatst behaalde Verklaring van Bekwaamheid bij 'starten in de herhalingsleerroute'. Zodra je in die leerroute geplaatst bent, kun je beginnen.
Accreditatiepunten voor de leerroutes van leerhuis kinderen worden aangevraagd en zullen met terugwerkende kracht worden toegekend.

 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

 Categorie deskundigheidsgebied

1. E-module + kennistoets anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel icm professionals leerroute

 

Zie andere prijzen

1 punten

 Kind & Long

 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

 Categorie deskundigheidsgebied

1. TPPV professionals. Basisleerroute (voor beginners) *

€145,-

 20 punten

 Kind

2. TPPV professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) * 

€50,-

20 punten

 Kind

3. TPPV voor mantelzorgers en zorgvragers bij instellen TPPV ***

€0,-

0 punten

 

 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

 Categorie deskundigheidsgebied

1. HMI professionals. Basisleerroute (voor beginners) *

€25,-

3 punten

 Kind & IC

2. HMI professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) * 

€25,-

3 punten

 Kind & IC

3. HMI voor mantelzorgers en zorgvragers ***

 €0,-

0 punten


 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

 Categorie deskundigheidsgebied

1. HMNI professionals. Basisleerroute (voor beginners) *

€25,-

3 punten

 Kind & IC

2. HMNI professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) * 

€25,-

3 punten

 Kind & IC

3. HMNI voor mantelzorgers en zorgvragers ***

€0,-

0 punten


 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

  Categorie deskundigheidsgebied

1. NPPV professionals. Basisleerroute (voor beginners) **

€25,-

5 punten

 Kind

2. NPPV professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) **

€25,-

5 punten

 Kind

3. NPPV voor mantelzorgers en zorgvragers ***

€0,-

0 punten


 

Prijs

Aantal accreditatiepunten

 Categorie deskundigheidsgebied

1. AS professionals. Basisleerroute (voor beginners) **

€25,-

5 punten

 Kind & IC

2. AS professionals. Herhalingsleerroute (voor gevorderden) **

€25,-

5 punten

 Kind & IC

3. AS voor mantelzorgers en zorgvragers ***

€0,-

0 punten* De leerroute is verplicht.
** De leerroute is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd.
*** De leerroute is niet verplicht.
 Zie Veldnorm Chronische Beademing


Laatste wijziging: maandag, 22 maart 2021, 15:06