Veelgestelde vragen


Gebruik het alfabet om te bladeren

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles

A

Accreditatiepunten

Hoe worden mijn accreditatiepunten toegekend en aan wie?

Alle leerroutes zijn geaccrediteerd door de V&VN. De accreditatiepunten worden toegekend na het behalen van de verklaring van bekwaamheid en worden hierop ook vermeld. De zorgverleners die geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van de V&VN krijgen deze automatisch in het kwaliteitsregister bijgeschreven als het BIG nummer of het registratienummer bij ons bekend is. Mensen die niet ingeschreven staan in het kwaliteitsregister kunnen de punten zelf bewaren, bijvoorbeeld in een portfolio.

Assessment

Wat is een assessment?

Tijdens het assessment worden de competenties getoetst en beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een competentiemeter. Alle te behalen competenties staan in de competentiemeter. Elke handeling wordt apart getoetst. De (gedelegeerd) toetser gebruikt hiervoor de observatieschalen. Bij elke observatieschaal hoort een handelingsschema. Hierin kun je lezen hoe je de handeling moet uitvoeren. Handelingsschema's vind je in de mediatheek. Uiteraard let de toetser ook op je houding naar en contact met de zorgvrager tijdens de diverse handelingen.


Ik ben gezakt voor het assessment, wat nu te doen?

Maak een plan met de gedelegeerde toetser of verpleegkundige van het CTB en bespreek welke onderdelen meer aandacht nodig hebben. Herhaal de e-learning en plan een nieuwe praktijkleerperiode in. Laat je daarna opnieuw toetsen.